Přeskočit na obsah

publikace

„Pomáhám památkám vyprávět jejich příběh.“

Přehled svých publikovaných knih a článků řadím chronologicky od těch nejnovějších. Kde to bylo možné, připojuji odkaz nebo přímo pdf ke stažení.

samostatné publikace

Jiří Bláha, Zámecké divadlo v Českém Krumlově: Obnova a prezentace (2016)

Zámecké divadlo v Českém Krumlově: Obnova a prezentace. České Budějovice: Národní památkový ústav 2016 (+ anglická verze) e-shop

Jiří Bláha, Zámecké divadlo v Litomyšli (2010)

Zámecké divadlo v Litomyšli. Nymburk: Vega-L 2010

Antonín Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích (ed. Jiří Bláha, 2010)

Antonín Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova 2010

  • kompletní editorská příprava textu z roku 1963 od nalezení v archivu přes redakci až po sazbu a tisková data (ve spolupráci s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov)
  • úvodní studie Bartuškova „Zámecká a školní divadla“ a výzkum historických divadel ve Scénografickém ústavu pdf
Jiří Bláha (ed.), Materiály k dějinám zámeckého divadla v Litomyšli (2003)

Materiály k dějinám zámeckého divadla v Litomyšli. Litomyšl: Občanské sdružení Milislav 2003

spolupráce na kolektivních publikacích

René Nekuda (ed.), Let´s baROCK!, Praha: Geisslers Hofcomoedianten 2023

  • kapitola Z kláštera na zámek: Význam zámeckých divadel pro výzkum divadelní historie (s. 102–106) pdf
Milan Strotzer (ed.), Malované opony divadel českých zemí II (2017)

Milan Strotzer (ed.), Malované opony divadel českých zemí II. Praha: NIPOS 2017

  • úvodní studie Několik poznámek na okraj (s. 9–15) pdf
  • katalogová hesla
Jiří Kroupa (ed.), Litomyšl: Zámecké návrší (2017)

Jiří Kroupa (ed.), Litomyšl: Zámecké návrší. Praha: FOIBOS BOOKS 2017 (+ anglická verze) e-shop

  • kapitola o zámeckém divadle a Josefu Platzerovi (s. 88–94)
Zdeňka Kalová (ed.), Zámek Litomyšl (2014)

Zdeňka Kalová (ed.), Zámek Litomyšl. Litomyšl: Národní památkový ústav 2014 e-shop

  • kapitola o zámeckém divadle a Josefu Platzerovi (s. 89–98)
Jiří Bláha – Pavel Slavko (eds.), Svět barokního divadla 2007, 2008 a 2009 (2010)

Jiří Bláha – Pavel Slavko (eds.), Svět barokního divadla: Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2007, 2008 a 2009 | The World of Baroque Theatre: A Compilation of Essays from the Český Krumlov Conferences 2007, 2008 and 2009. Český Krumlov: Společnost přátel Českého Krumlova 2010

  • redakce sborníku

články v časopisech a sbornících

[s Vanesou Trostovou] Kalvárie U Obrázku v Liberci-Ruprechticích. Krkonoše – Jizerské hory 2023, č. 9, s. 36–37 pdf

Rekonstrukce nástěnných maleb v interiéru jídelny Libušín na Pustevnách. Valašsko 45 (2020, č. 2), s. 39–41 pdf

Čas trhl oponou (Malované divadelní opony), Živá historie 13, 2020, č. 3, s. 54–59

[s Lubošem Machačkem] Památkový postup: Restaurování sgrafit na cementové podložce. V rámci projektu Sochy a města, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl 2019 pdf

Opuštěné stánky můz: Osudy zámeckých divadel ve 20. (a 21.) století. Dějiny a současnost 41, 2019, č. 6, s. 22–25 pdf

[s Helenou Kazárovou] Podle módy… Zámecké divadlo v Českém Krumlově. Dějiny a současnost 41, 2019, č. 6, s. 18–21

Restaurování nástěnných maleb ve starokatolickém kostele Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou. Fontes Nissae | Prameny Nisy 17, 2016, č. 1, s. 92–101 pdf

Evidence, uložení, poznání a správa divadelního mobiliáře. Petr Pavelec – Pavel Slavko (eds.), Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků I, Praha: Národní památkový ústav 2015, s. 40–57 (publikace ke stažení)

Restaurování dekorací zámeckého divadla v Českém Krumlově. Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví (sborník z konference). Pardubice: Univerzita Pardubice 2014, s. 241–248 pdf

Obnova fasád Rondelu v Jindřichově Hradci. Restaurování a ochrana uměleckých děl 2012: Restaurování a obnova (sborník z konference). Litomyšl: Arte-fakt 2012, s. 28–33 pdf

[s Ivou Karáskovou] Adaptace a nerealizovaná dostavba Naivního divadla v Liberci. Liberec: Ročenka liberecké architektury 07/2011. Liberec: Karel Čtveráček 2012, s. 48–51 pdf

[s Janou Waisserovou] Restaurování maleb a štuků na zámku Kratochvíle. Restaurování a ochrana uměleckých děl: Koncepce restaurátorského zásahu (sborník z konference). Litomyšl: Arte-fakt 2011, s. 18–25 pdf

Das malerische Werk Josef Platzers [Malířské dílo Josefa Platzera]. Umění 57, 2009, č. 6, s. 549–563. pdf český text

Evidence divadelních dekorací na zámcích Mnichovo Hradiště a Žleby. Alena Černá (ed.), Sborník výzkumných prací (sborník z konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 […]). Praha: Národní památkový ústav 2009, s. 23–30

[se Zuzanou Wichterlovou a kol.] Restaurování vily zámku Kratochvíle. Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl 2006 (sborník z konference). Litomyšl: Arte-fakt 2006, s. 5–7 pdf

[s Frankem Mohlerem] The Chateau Theatre in Litomyšl and the scenery of Josef Platzer [Zámecké divadlo v Litomyšli a dekorace Josefa Platzera]. Theatre Design & Technology 40, 2004, č. 4, s. 24–31

[s Ondřejem Protivou] Průzkumy zámeckého divadla v Litomyšli. Zprávy památkové péče 64, č. 1, 2004, s. 32–37 pdf

hesla v internetové encyklopedii divadelní architektury