Přeskočit na obsah

Jablonec nad Nisou, starokatolický kostel – restaurování maleb (2012–2018)

Jablonecký starokatolický kostel, raná stavba Josefa Zascheho z let 1900–1902, patří k nejkrásnějším církevním stavbám středoevropské secese. Jeho výzdoba utrpěla v době socialistického chátrání a stavba získává svou původní krásu zpět teprve v posledních letech.

Při restaurování štukové výzdoby v roce 2010 (Jiří Koňák) ještě nebyla obnovena původní jemná barevnost. Možnosti rekonstrukce jen částečně zachovaných nástěnných maleb a barevnosti vůbec ověřila v roce 2012 obnova malého baptisteria pod kůrem a teprve poté se pozornost přenesla do presbytáře. Zde se pod novějším nátěrem z roku 1980 zachovaly zbytky bohaté dekorativní malby, doplňující množství detailů architektury i vybavení a podtrhující secesní tvarosloví celé stavby. Malba byla ve třech etapách odkrytá, její fragmenty zafixovány a na původní vrstvu byla znovu provedena jako kompletní rekonstrukce. Do vrcholu klenby bylo navráceno dobové svítidlo, které významně doplňuje večerní atmosféru.

Po dokončení restaurátorských prací v presbytáři byla v dalších třech etapách obnovena původní barevnost lodi – světle žlutý odstín omítky doplnila modrošedá polychromie štukového dekoru. I do lodi se následně vrátily repliky původních osvětlovacích těles.

Článek o restaurování maleb v presbytáři vyšel v časopise Fontes Nissae (citace viz publikace). Obnova interiéru kostela byla v roce 2019 nominována na cenu Patrimonium pro futuro.

Objednavatel: Starokatolická církev v ČR, farnost Jablonec nad Nisou

spolupráce MgA. Jitka Navrátilová web

2012 baptisterium, 2013–2015 presbytář, 2016–2018 loď