Žleby, zámecké divadlo (po 1900)

restaurování dekorací a jevištního portálu (2003)

Divadlo v patře hospodářského křídla žlebského zámku vzniklo v roce 1863. Jeho dnešní podoba je až ze začátku 20. století (včetně pozůstatků původního elektrického vedení většiny dekorací). Na miniaturním jevišti, vybudovaném pouze soukromou rodinnou zábavu, bylo možné vybudovat jen velmi jednoduché zařízení na výměnu dekorací. Většinu z nich namaloval čáslavský malíř Alois Vraný.

Architekti Daniel Špička a Mikuláš Hulec v rámci přípravy na rekonstrukci divadla ve Valticích získali prostřednictvím svého Centra pro ochranu a restaurování architektury (CORA) 2001 grant Packard Humanities Institute na dokumentaci zámeckých divadel v ČR. Prvním velkým výstupem projektu bylo právě restaurování všech dekorací a jevištního portálu žlebského divadla. Na jeviště byla osazena jedna vybraná scéna a funkční replika opony, vytvořená v dílnách Národního divadla.

Divadelní dekorace byly často prováděny velmi rychle, bez velkého důrazu na trvanlivost nebo technologickou kázeň, což se nutně odráží i na způsobu jejich restaurování. V rozmanitém souboru jsme tak pracovali např. s plátny pomalovanými postupem let z obou stran (někdy i ve více vrstvách) nebo s prospektem sešitým z téměř dvaceti kusů různě hrubého plátna.

Součástí obnovy divadla bylo i restaurování maleb v hledišti a vybudování depozitáře pro většinu dekorací (to už přímo v režii zámku). Divadlo bylo začleněno do prohlídkových tras a v dalších letech doplněno o přilehlé místnosti, zařízené jako divadelní šatny a zázemí. Dnes jsou tu k vidění mj. původní historické fotografie z auerspergských představení a zábav a postupně restaurované kostýmy, jejichž soubor patří k nejvýznamnějším u nás.

V roce 2008 jsem informace získané restaurováním využil při spolupráci na oficiální reevidenci dekorací (článek o ní viz publikace). O divadle jsem napsal heslo do internetové databáze.

Objednavatel: CORA, o. s. (pro Národní památkový ústav)

vedení prací Hana Bělinová, realizace kolektiv

2003