Přeskočit na obsah

Žleby, zámecké divadlo (po 1900)

restaurování dekorací a jevištního portálu (2003)

Divadlo v patře hospodářského křídla žlebského zámku vzniklo v roce 1863. Jeho dnešní podoba je až ze začátku 20. století (včetně pozůstatků původního elektrického vedení a velké části dekorací). Na miniaturním jevišti, vybudovaném pouze soukromou rodinnou zábavu, bylo možné vybudovat jen velmi jednoduché zařízení na výměnu dekorací. Většinu z nich namaloval čáslavský malíř Alois Vraný.

Architekti Daniel Špička a Mikuláš Hulec v rámci přípravy na rekonstrukci divadla ve Valticích získali prostřednictvím svého Centra pro ochranu a restaurování architektury (CORA) 2001 grant Packard Humanities Institute na dokumentaci zámeckých divadel v ČR. Prvním velkým výstupem projektu bylo právě restaurování všech dekorací a jevištního portálu žlebského divadla. Na jeviště byla osazena jedna vybraná scéna a funkční replika opony, vytvořená v dílnách Národního divadla.

Divadelní dekorace byly často prováděny velmi rychle, bez velkého důrazu na trvanlivost nebo technologickou kázeň, což se nutně odráží i na způsobu jejich restaurování. V rozmanitém souboru jsme tak pracovali např. s plátny pomalovanými postupem let z obou stran (někdy i ve více vrstvách) nebo s prospektem sešitým z téměř dvaceti kusů různě hrubého plátna.

Součástí obnovy divadla bylo i restaurování maleb v hledišti a vybudování depozitáře dekorací (to už přímo v režii zámku). Divadlo bylo začleněno do prohlídkových tras a v dalších letech doplněno o přilehlé místnosti, zařízené jako divadelní šatny a zázemí. Dnes jsou tu k vidění mj. původní historické fotografie z auerspergských představení a zábav a postupně restaurované divadelní a karuselové kostýmy, jejichž soubor patří k nejvýznamnějším u nás.

V roce 2008 jsem informace získané restaurováním využil při spolupráci na oficiální reevidenci dekorací (článek o ní viz publikace). O divadle jsem napsal heslo do internetové databáze.

Objednavatel: CORA, o. s. (pro Národní památkový ústav)

vedení prací Hana Bělinová, realizace kolektiv

2003