Kačina, zámecké divadlo (1851)

dokumentace dekorací (2005) a kostýmů (2006) konzultace k obnově (od 2020)

Divadlo na chotkovské Kačině vznikalo postupně téměř půl století – slavnostně otevřeno bylo až v roce 1851, třicet let po dokončení stavby zámku. Jeho jeviště je spolu s divadlem v jihočeských Nových Hradech zřejmě nejstarším dochovaným příkladem vysokého provaziště s lávkou, kam je možné vytahovat dekorace bez dříve nutného skládání nebo navíjení – navíc za pomoci systému protizávaží v šachtách u boční zdi. Zámek s divadlem spravuje už od 50. let 20. století Národní zemědělské muzeum (NZM).

První a na dlouho poslední důkladný průzkum divadla proběhl na začátku 70. let (J. Kopecký); jeho stav se od té doby samozřejmě změnil. Novou dokumentaci divadla iniciovalo v roce 2005 Centrum pro ochranu a restaurování architektury (CORA) v rámci dlouholeté přípravy rekonstrukce divadla ve Valticích. Mým příspěvkem byl průzkum a soupis souboru jevištních dekorací, jejichž část byla v rámci práce přesunuta do nového umístění. Soubor je velmi poškozený a není z něj už možné na jevišti sestavit žádnou kompletní scénu, i tak je velmi cenným dokladem vývoje divadelní dekorace – a nejzajímavější scény bude snadné doplnit replikami.

V roce 2006 proběhla první dokumentace dětských divadelních kostýmů, které byly v roce 1971 uloženy v divadelním oddělení Národního muzea; některé z nich byly od té doby restaurovány a prezentovány veřejnosti.

O divadle jsme napsal heslo pro internetovou databázi. V rámci projektu PERSPECTIVu Evropská cesta historických divadel jsme v roce 2013 s Ondřejem Svobodou natočili video o divadle.

V roce 2020 jsem pro NZM začal připravovat podklady pro možné budoucí restaurování. Na jaře 2021 vznikl návrh na restaurování první části dekorací, které bude možné prezentovat na jevišti, a harlekýnu v jevištním portálu.

Objednavatel: CORA (dokumetace), Národní zemědělské muzeum