Přeskočit na obsah

Valtice, zámecké divadlo (1791/2015)

zkrácený stavebně historický průzkum před obnovou zničeného divadla (2012)

Zámecké divadlo ve Valticích existovalo v relativně dobrém stavu ještě před druhou světovou válkou. Na začátku 60. let byly zdevastované zbytky vnitřních konstrukcí vybourány a prostor byl využíván jako traktorová stanice. Plánovaná a zčásti i provedená přestavba na kino nebo společenský sál nebyla dokončena. Myšlenka divadlo obnovit se objevila už v 80. letech v okruhu organizátorů festivalů a škol staré hudby; na jejím uskutečnění pracovali architekti Daniel Špička a Mikuláš Hulec mnoho let. V rámci koncepční přípravy také prostřednictvím svého Centra pro ochranu a restaurování architektury (CORA) restaurovali divadlo na Žlebech nebo dokumentovali divadlo na Kačině. Rekonstrukci valtického divadla nakonec umožnil až grant EU.

V rámci přípravy obnovy valtického divadla jsem v šibeničním termínu několika týdnů připravil zkrácený stavebně historický průzkum divadla, ve kterém jsem využil mj. své starší heslo v internetové databázi (o informace o rekonstrukci zatím neaktualizované). Snažil jsem se v něm zejména objasnit řadu omylů, které se o divadle i díky dlouholeté nedostupnosti historických pramenů mnoho let tradovaly. Množství nových informací o divadle pak bylo možné získat i během práce na jeho obnově. Rekonstrukce divadla byla dokončena v roce 2015 (podrobnější informace a fotografie např. na stránkách Hulec & Špička architekti). Vzniklo zde Národní centrum divadla a tance; honosný název trochu zastiňuje fakt, že pro realizaci původních velkých provozních plánů se zatím nenašlo dost nadšenců v hledišti ani na jevišti.

Divadlo je s oblibou označováno za barokní, což není – vzniklo v roce 1791 a s barokem, doznívajícím o několik dekád dříve, nemá už nic společného.

Objednavatel: CORA, o. s. (pro Národní památkový ústav)

2012