Přeskočit na obsah

Kačina, zámecké divadlo (1851)

dokumentace dekorací (2005) a kostýmů (2006) konzultace k obnově (od 2020) — restaurování dekorací (2021)

Divadlo na chotkovské Kačině vznikalo postupně téměř půl století – slavnostně otevřeno bylo až v roce 1851, třicet let po dokončení stavby zámku. Jeho jeviště je spolu s divadlem v jihočeských Nových Hradech zřejmě nejstarším dochovaným příkladem vysokého provaziště s lávkou, kam je možné vytahovat dekorace bez dříve nutného skládání nebo navíjení – navíc za pomoci systému protizávaží v šachtách u boční zdi. Zámek s divadlem spravuje už od 50. let 20. století Národní zemědělské muzeum (NZM).

První a na dlouho poslední důkladný průzkum divadla proběhl na začátku 70. let (J. Kopecký); jeho stav se od té doby samozřejmě změnil. Novou dokumentaci divadla iniciovalo v roce 2005 Centrum pro ochranu a restaurování architektury (CORA) v rámci dlouholeté přípravy rekonstrukce divadla ve Valticích. Mým příspěvkem byl průzkum a soupis souboru jevištních dekorací, jejichž část byla v rámci práce přesunuta do nového umístění. Soubor je velmi poškozený, není z něj možné na jevišti sestavit téměř žádnou kompletní scénu, i přesto je však velmi cenným dokladem vývoje divadelní dekorace.

V roce 2006 proběhla první dokumentace dětských divadelních kostýmů, které byly v roce 1971 uloženy v divadelním oddělení Národního muzea; některé z nich byly od té doby restaurovány a prezentovány veřejnosti.

O divadle jsem napsal heslo pro internetovou databázi. V rámci projektu PERSPECTIVU Evropská cesta historických divadel jsme v roce 2013 s Ondřejem Svobodou natočili video o divadle.

V roce 2020 jsem pro NZM začal připravovat podklady pro možné budoucí restaurování. V roce 2021 poběhlo zkušební restaurování první části dekorací (viz dál) a postupnými kroky je obnovováno také jeviště a jeho technické zařízení.

Objednavatel: CORA (dokumetace), Národní zemědělské muzeum

2021 Restaurování první části dekorací

K historicky prvnímu restaurování kačinských dekorací byly vybrány součásti Modrého gotického pokoje. Ten je ve fragmentárně zachovaném souboru jedinou scénou, která se zachovala kompletní (ačkoli nemůžeme vyloučit, že původně mohla mít i víc než dva páry bočních kulis), a zároveň patří k vizuálně nejatraktivnějším částem celé sbírky. Boční kulisy a dvoukřídlé dveře do prospektu byly vyčištěny a fixovány, vyspravili jsme trhliny a poničené kartonové okraje. Scelující retuše počítají s velkým odstupem a je možné, že po instalaci kulis na jevišti bude potřeba je ještě upravit. Další fází by mělo být restaurování zadního prospektu a horních sufit tak, aby bylo možné celou scénu výhledově sestavit na rovněž obnoveném jevišti.

2021 Restaurování harlekýna a trhliny v omítce nad portálem

Součástí „zkušebního“ restaurování dekorací byl i malovaný harlekýn, vsazený sice pevně do konstrukce portálu, ale jinak shodný s dekoracemi na jevišti – technicky je to také plátno na dřevěném rámu s vyřezávanými okraji. Kromě důkladného čištění a fixáže bylo potřeba už jen několik retuší. Po postavení lešení bylo rozhodnuto také o opravě trhliny nad překladem jevištního portálu, v minulosti už nepříliš kvalitně opravované. Tu se podařilo znovu vytmelit a vyretušovat tak, aby opticky nerušila dojem z krásné dekorativní malby.