Přeskočit na obsah

Praha, Pražský hrad – restaurování nástěnných maleb v Úřadu Desk zemských (2009)

Desky zemské byly knihy, do kterých se dlouhou dobu zapisovala agenda zemského soudu. Po požáru Pražského hradu v roce 1541 byly umístěny v nových místnostech v patře Starého královského paláce. Stěny a klenby úředních místností přitom během dvou století postupně zaplňovaly malby erbů aktuálních úředníků – vždy příslušníků vysoké šlechty.

Malby byly provedeny technikou mastné tempery s vysokým podílem oleje, částečně nejspíš i čistým olejem. V kombinaci s materiály použitými při opakovaných restaurátorských zásazích to vedlo k postupnému odlupování barevné vrstvy od podkladu. Retuše ze starších oprav byly před naším restaurováním ztmavlé a zmatnělé.

Celý zásah byl spíše nejnutnější údržbou, provedenou na závěr konzervační obnovy omítek v této části paláce. Malby byly očištěny a odlupující se části byly upevněny zpět k podkladu. Retuše, prováděné během minulých zásahů dost odlišnými způsoby, jsme se pokusili sjednotit tak, aby malby opět působily celistvým dojmem.

Objednavatel: Archatt, s. r. o. (pro Správu Pražského hradu)

vedení práce Jiří Čech, realizace kolektiv

léto 2009