Přeskočit na obsah

o mně

„Pomáhám památkám vyprávět jejich příběh.“

Mám rád staré věci a staré příběhy. Rád pracuji rukama a vidím za sebou výsledky. Rád objevuji a oživuji tradice a řemeslné postupy, ve kterých vidím smysl, ikdyž se dnes často považují za překonané. A jsem vděčný, že tohle všechno můžu spojovat ve své práci.

Mgr. Jiří Bláha, DiS. (nar. 1978 v Karviné)

Restaurování a konzervaci nástěnné malby a sgrafita jsem se učil na úžasné Škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (dnes Fakulta restaurování Pardubické univerzity; absolvoval jsem v roce 2000 s titulem DiS.). Po studiu jsem získal povolení Ministerstva kultury k restaurování nefigurálních malířských děl a sgrafit s č. j. 3327/2000.

Po civilní službě pro Město Litomyšl jsem vystudoval Dějiny a teorii výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2009, Mgr.).

Od roku 2001 provozuji samostatnou restaurátorskou činnost (výběr nejzajímavějších realizací viz restaurování).

Díky působení v různých ochotnických souborech jsem se v roce 1998 dostal i na prkna litomyšlského zámeckého divadla. Tam začal můj odborný zájem o historická divadla a divadelní dekorace, který mě časem dovedl téměř do všech historických divadel u nás a do působení v Nadaci barokního divadla zámku Český Krumlov a k jejímu zastupování v evropské asociaci PERSPECTIV (viz divadla).

Svou práci se snažím propagovat v odborných i popularizačních textech (viz publikace).

S rodinou žijeme pod Ještědem, pracovně působím po celé ČR.

Budu rád, když má práce zaujme i vás. Neváhejte mě kontaktovat.